MENU
  • 常见问题

  • 销售服务

    • 一、产品质保期限与售后质保要求:                                                                            1.产品质保期限为12个月,以产品自带二维码条码为生效日期起止。2.产品过12个月质保期,不做售后退货,质保返修。3.注意质保期内产品,有以下不良不属于质保范畴内:FPC撕坏、TP划伤、爆TP。4.客责造成产品的功能不良,经工程验证,确是人为装机功能不良不做退货处理:    (1)IC断裂;    (2)显示排线撕坏;    (3)爆TP功能不良;5.外观不良:        (1)屏体划伤,支架不良我司不收任何费用给予维修或退货换货。
      2018 - 12 - 26